Pažeista pakuotė

Prekės, kurioms pritaikytos nuolaidos, dėl pažeistos pakuotės transportavimo metu.